DOMEIN

Domein

Studiebegeleiding op maat

Holistische coaching

In SALTO steunt de gecoachte studiebegeleiding op 4 pijlers:

Organisatie en planning

Aanbrengen van leermethodes

Logistieke ondersteuning

Psycho-emotioneel welbevinden

Omdat elke leerling deel uitmaakt van een groter sociaal netwerk (gezin, familie, klas, school…) zal ook dat netwerk betrokken worden in de coaching.

Coaching

De wekelijkse studiebegeleiding bestaat uit groepscoaching en individuele coaching. Het doel is aanbrengen, toepassen en verfijnen van de methode op maat van de jongere. Er zijn telkens meerdere therapeuten die de sessies begeleiden.

Image

in groep EN individueel

De workshops en het toepassen van de aangeleerde technieken gebeurt binnen de groep. Tegelijkertijd wordt er tijd vrijgemaakt voor het individuele gesprek waarbij elke leerling kan aangeven hoe het allemaal verloopt. Belangrijk is het polsen naar het psycho-emotioneel welbevinden. Wat leermethoden betreffen kan er tijdens de individuele coaching verder op maat gewerkt worden.

Workshops

Image
De studiebegeleiding bevat een 5-tal workshops waarbij de jongeren handvatten en technieken aangeboden worden om te leren plannen, organiseren en studeren. Indien er geen workshops zijn werken de leerlingen voor schol door gebruik te maken van de aangeleerde technieken.

Evaluatie

Wekelijks ontvangen de jongere en de ouders een evaluatie van de sessie. Daarin wordt meegegeven hoe het verloopt, wat de werkpunten zijn en wat de handvatten zijn om die werkpunten aan te pakken.

Image

Feed-up

Wat is je doel?

Wat wil je bereiken?

Waar wil je aan werken?

Feed-back

Wat heb je al gedaan?

Hoe heb je het tot nu toe aangepakt?

Wat is het resultaat?

Feed-forward

Wat is de volgende stap?

Wat he je hiervoor nodig?

Wie kan je hierbij helpen?

Werkwijze

1

Intakegesprek

Om de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart te brengen en de jongere beter te leren kennen, wordt er voor de instap een intakegesprek gepland.

1

2

Ouderavond

Tijdens een ouderavond worden de ouders op de hoogte gebracht van de werkwijze. De betrokkenheid van de ouders is zeer belangrijk. Wij gaan hen begeleiden in hun ondersteunende rol en in het creëren van een goed leerklimaat in huis.

3

Trimester

De wekelijkse studiebegeleiding beslaat een volledig trimester. Op deze manier kan er opbouwend gewerkt worden naar de eventuele examenperiode.

3

4

Evaluatiegesprek

Op het einde van het trimester bestaat de mogelijkheid om de evolutie van de jongere te bespreken. Tijdens het evaluatiegesprek wordt advies gegeven omtrent het al dan niet verderzetten van de studiebegeleiding, studiekeuze en andere coaching.

Wil je samenwerken?

Wil je meer informatie ontvangen, contacteer ons dan altijd vrijblijvend

Image

Studiebegeleiding
precies op maat

Praktijk

Moerkerksesteenweg 355
8310 Sint-Kruis (Brugge)
België

Wij zijn bereikbaar met:

Bus: nummer 6. 10 en 11,
Trein: 15 minuten vanaf station Brugge,
Auto: R30, afslag richting Sint-Kruis

Contact

Telefoonnummer:0484 73 68 60

E-mail adres: info@opnaarsalto.be

SALTO op Facebook: SALTO Leercentrum
Image

Praktijk

Moerkerksesteenweg 355
8310 Sint-Kruis (Brugge)
België

Contact

Telefoonnummer:0484 73 68 60

E-mail adres: info@opnaarsalto.be

SALTO op Facebook: SALTO Leercentrum