Domein

Logopedie & leertherapie

Hoe gaan we te werk

Door een correcte diagnostiek kunnen we de juiste therapie en coaching opstarten

Psychomotoriek en lateralisatie

Schoolrijpheid

Inhalen leerachterstand lagere school

Concentratie

Dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie

Werkhouding

Schoolvorderingen

Image

Intakegesprek

Image

Tijdens het intakegesprek leggen we ons oor te luisteren bij de ouders en de leerling. Dit gesprek zal bepalend zijn voor de keuze van de onderzoeken en/of doorverwijzingen.

Onderzoek

De keuze van de onderzoeken wordt voorgelegd aan zowel de ouders als de leerling. Aan de hand van de onderzoeken wordt bepaald wat de volgende stappen zullen zijn.

Image

Therapie of coaching

De therapie is een samenwerking tussen de leerling, de ouders en de therapeut of coach. Eén ouder is altijd aanwezig en wordt actief betrokken bij de therapie of coaching. Op deze manier kunnen de aangeleerde vaardigheden en handvatten thuis worden verdergezet. Een andere voordeel van een actieve betrokkenheid van de ouder(s) is dat er kort op de bal kan gespeeld worden wat de therapie of coaching een positieve boost geeft.