Domein

Diagnostiek

Onze expertise

We gaan steeds op zoek naar de onderliggende oorzaken van de problematiek

Psychomotoriek en lateralisatie

Schoolrijpheid

Intelligentie (6 t.e.m. 16 jaar)

Concentratie

Emotionele beleving

Schoolvorderingen

Dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie

Concentratie (van 6 t.e.m.16 jaar)

Gedrag

ADHD, ADD, ASS ...