In SALTO kun je terecht voor

In onze praktijk kun je terecht voor coaching zoals; logopedie leer therapie, (NIEUW) Bijlessen (zoals Specialisatie Coaching),psychologisch onderzoek en begeleidingautisme spectrum stoornis en studiebegeleiding coaching.

We gaan hierin steeds op zoek naar de onderliggende oorzaken van de problematiek, waarop wij vervolgens de therapie baseren.

Meer informatie over onze praktijk en coaching mogelijkheden
Wil je meer informatie, of een vrijblijvend gesprek?

NEEM DAN DIRECT CONTACT MET ONZE PRAKTIJK OP!

 

Logopedie leertherapie

Onze doelstelling is op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken van de problematiek. De therapie of coaching wordt hierop gebaseerd.

De ouders spelen een zeer grote rol in de coaching: ze maken deel uit van het team. Uiteraard zijn de contacten met de school en de leerkrachten zeer belangrijk.

In Leercentrum SALTO kan je terecht voor

 • psychomotoriek en laterlisatie,
 • schoolrijpheid,
 • inhalen van leerachterstand lagere school,
 • leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie,
 • concentratie,
 • werkhouding.

Tijdens een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Daarna worden de volgende stappen voorgesteld en besproken.
• voorstel tot afnemen van onderzoek(en)
• doorverwijzing naar een specialisatie die niet aanwezig is in SALTO
Na bespreking van de resultaten kan gestart worden met therapie of coaching.

Indien het RIZIV het toelaat, zullen de nodige stappen gezet worden om een terugbetaling aan te vragen.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN
(NIEUW) BIjlessen (zoals Specialisatie Coaching)

Ook voor Bijlessen kan je in Leercentrum SALTO terecht.

Binnen het secundair onderwijs zijn er de volgende mogelijkheden:

 • eerste graad (alle vakken)
 • wiskunde
 • boekhouding
 • economie
 • geschiedenis
 • gedragswetenschappen

Er is ook de mogelijkheid tot bijles voor studenten uit het hoger onderwijs of de universiteit voor volgende vakken:

 • (ortho)pedagogiek
 • psychologie
 • bachelor- en master proefbegeleiding
NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN
Psychologisch onderzoek en begeleiding

Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen het soms moeilijk hebben met alles wat op hen afkomt. Externe hulp kan dan goed zijn om de draad weer op te nemen.

In Leercentrum SALTO kan je bij Inge, Hanna en Annelies terecht om samen op zoek te gaan naar de mogelijke oorzaken en oplossingen. Daarnaast kan zijn er onderzoeken mogelijk wat betreft intelligentie en concentratie.

De ouders spelen een zeer grote rol in de coaching: ze maken deel uit van het team. Uiteraard zijn de contacten met de school en de leerkrachten zeer belangrijk.

Tijdens een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Daarna worden de volgende stappen voorgesteld en besproken.
• voorstel tot afnemen van onderzoek(en)
• doorverwijzing naar een specialisatie die niet aanwezig is in SALTO
Na bespreking van de resultaten kan gestart worden met therapie of coaching.

Onze praktijk kan ook onderzoek doen naar:

 • Intelligentie (van 6 tot 17 jaar),
 • Concentratie (van 6 tot 16 jaar),
 • Gedrag,
 • Emotionele beleving,

Er kan begeleiding plaatsvinden op:

 • Sociaal Emotionele vaardigheden,
 • Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren,
 • Aandachtstraining, probleemoplossend leren denken, werkhouding training,

Indien het RIZIV het toelaat, zullen de nodige stappen gezet worden om een terugbetaling aan te vragen.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN
Autisme Spectrum Stoornis

Kinderen en jongeren met ASS worden, samen met het gezin en de school, begeleid.

Samen worden er oplossingen gezocht voor opduikende problemen en situaties. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs kan er ook ingestapt worden in de gecoachte studiebegeleiding.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN
Professionele Studiebegeleiding

Studiebegeleiding in groep (secundair onderwijs)

Jongeren weten vaak niet hoe er moet gestudeerd worden. Om alles in goede banen te leiden, moeten organisatie en studeer methode goed op elkaar afgestemd worden.

Afhankelijk van de vaardigheden van de jongere zoeken wij hierbij naar de beste strategieën. De methode wordt individueel toegepast.

Jongeren hebben het daarnaast vaak niet gemakkelijk op psycho emotioneel vlak (faalangst, vriendschappen, scheiding, seksualiteit et. cetera). Hierbij zoeken we dan samen naar een oplossing.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN